Najvýznamnejšie historické dokumenty Slovenska - 1.diel

Autor: Miloš Hajdin | 10.2.2007 o 23:37 | Karma článku: 9,55 | Prečítané:  4254x

V rámci získavania nových poznatkov a ďalšom štúdiu som sa v poslednej dobe venoval skúmaniu slovenskej histórie pohľadom najdôležitejších dokumentov slovenského národa. Tento článok je prvý, a budem sa v ňom venovať obdobiu Veľkej Moravy, no nie prísne historickým pohľadom, ale skôr trošku menej náročným a verím, že aj ľahko uchopiteľným spôsobom. Priznám sa, že celý prechod dejinami a dokumentami s nimi spojenými, od Veľkej Moravy až po našu súčasnú ústavu, je plný zaujímavých informácií a objasňuje mnohé súčasné názory, cítenie a potreby našich ľudí.

1. Veľká Morava a príchod vierozvestcov

Existencia Veľkej Moravy mala z historického pohľadu významný vplyv na neskorší vývin Slovenska a zakladá jeho korene. V období týchto rokov (833 – moravské knieža Mojmír porazil Pribinu (Nitra) a spojil obe kniežatstvá do Veľkej Moravy až 907 – rozpad Veľkej Moravy) sa na celom území rozšírilo kresťanstvo, a na toto územie sa šírilo hlavne zo západu. Rastislav sa usiloval o väčšiu nezávislosť od Východofranskej ríše, chcel to dosiahnuť vytvorením vlastného biskupstva a preto sa obrátil na byzantského cisára Michala III , s prosbou o vyslanie misionárov ovládajúcich slovanský jazyk.

V roku 863 prišli na Veľkú Moravu bratia zo Solúnu, Konštantín a Metod. Ich pôsobenie bolo všestranné, hlavne však misijné. Konštantín už pred príchodom zostavil slovanskú abecedu a tiež aj písmo – hlaholiku – čo umožnilo preklad Biblie a iných textov do slovanského jazyka. Obaja vierozvestcovia založili i slovanské učilište, ktoré bolo centrom kultúry, vzdelanosti a literárnej tvorby. Medzi pôvodné diela, ktoré tu vznikli patria predslov k evanjeliu – Proglas, a tiež aj Život Konštantínov a Život Metodov. Konštantín mal bohaté skúsenosti z diplomatických misií, Metod mal právnické vzdelanie a bol dobrým organizátorom cirkevného i spoločenského života.

Obaja obhajovali svoje preklady i liturgiu u pápeža Hadriána II, ktorý v roku 867 uznal slovanské bohoslužobné knihy a jazyk za rovnocenný trojjazyčiu – hebrejčina, latinčina a gréčtina. Konštantín zostal v Ríme, vstúpil do kláštora a prijal meno Cyril, zomrel roku 869. Metoda pri návrate zajali a až po zásahu pápeža sa po roku 873 vrátil na Veľkú Moravu, aby pokračoval v začatom diele. Zápas o slovanskú liturgiu sa stal súčasťou politického zápasu o ovládnutie Veľkej Moravy a aj celého Podunajska. Franskí kňazi sa usilovali pôsobenie vierozvestcov zmariť a odstrániť slovanskú liturgiu.

Pápež Ján VIII. bulou Industriae tuae znovu povolil používanie slovanského jazyka pri bohoslužbách a potvrdil Metoda vo funkcii arcibiskupa, a týmto sa Metod stal horlivým organizátorom cirkevného života na Veľkej Morave. Avšak nový pápež Štefan V. pod vplyvom bavorského kléru vydal v roku 885 zákaz používať slovanskú liturgiu, v tomto roku Metod zomiera a vládca Veľkej Moravy Svätopluk na pápežov podnet vyhnal Metodových žiakov z ríše. Týmto sa Slovania na slovenskom území na dlhé obdobie začlenili do latinskej kultúrnej sféry. Slovanské písomníctvo sa na našom území vytrácalo, avšak pokračovalo vo vývoji v Bulharsku a Kyjevskej Rusi, kde sa stalo základom pre vznik cyriliky. Pôsobenie solúnskych bratov neprinieslo len bohatú duchovnú kultúru, ale aj pozoruhodnú materiálnu kultúru – zachovali sa umelecké predmety, meče, náušnice, prstene, ostrohy, konské postroje a taktiež aj sakrálne a svetské staviteľstvo. Príkladom sú bazilika na BA hrade, kostoly na Devíne, v Nitre, Nitrianskej Blatnici. 

2. Pápežská Bula Gloria In Excelsis Deo

Rím – po 14 februári 869

Pápež Hadrián II. (867 – 872) v kontexte udalostí odohrávajúcich sa v rokoch od príchodu vierozvestcov na Veľkú Moravu ( 863 ) a nasledujúcich, prijal Konštantína a Metoda v Ríme, čomu predchádzala obhajoba slovienskeho bohoslužobného jazyka v známej dišpute v Benátkach v roku 867 proti trojjazyčníkom ( obhajcovia používania iba troch jazykov v liturgii – hebrejčinu, gréčtinu a latinčinu), a na Vianoce roku 867 položil bohoslužobné knihy v slovienskom jazyku na oltár v bazilike sv. Petra , a tým získali solúnsky bratia so svojím sprievodom pre Veľkú Moravu nielen bohoslužobný jazyk, ale aj literárny jazyk, ako dôležitú súčasť rozvoja každej kultúry.

Pápež Hadrián II. touto Bulou povolil používať slovienčinu, s obmedzením, aby sa pri omši epištoly a evanjelium čítali najprv po latinsky a potom sloviensky. Slovienčina sa ako bohoslužobný jazyk používala do roku 885.

Spomínaná listina sa zachovala iba slovienskom preklade v Živote Metoda, kapitola 8. Sloviensky text listu bol spracovaný na základe gréckej predlohy, ktorá vznikla z latinského originálu.

Zaujímavé pasáže:

 • prihovára sa Rastislavovi, Svätoplukovi a Koceľovi
 • viera bez činov je mŕtva a odpadajú i tí, čo sa nazdávajú, že Boha poznajú a činmi sa od neho odvracajú
 • po preskúmaní sme sa rozhodli poslať Metoda, vysväteného aj s učeníkmi do Vašich krajov, aby Vás učil, prekladal Vám knihy, a podľa celého cirkevného poriadku i s krstom a svätou omšou
 • zachovávajte obyčaj, aby ste v omši najprv čítali epištoly a evanjelium po rímsky (latinsky) a potom po sloviensky, aby sa splnilo slovo Písma: všetci budú hovoriť rozličnými jazykmi veľké veci Božie, ako im dal Duch Svätý hovoriť
 • ak by sa niekto z Vašich učiteľov od pravdy obracal k bludom, opovážil by sa Vás zavádzať a haniť knihy Vášho jazyka, nech je vytvorený nielen od prijímania, ale aj z cirkvi, kým sa nenapraví.


3. Pápežská Bula Industriae Tuae

Rím – jún 880

Listina, bula Industriae Tuae, bola odpoveďou pápeža Jána VIII. (872 – 882) na obviňovanie Metoda bavorským klérom z herézy (novátorstvo, kacírstvo, rozkolníctvo).

V tejto listine je prvýkrát písomne doložené Moravské arcibiskupstvo. Predtým v roku 879, bol Metod titulovaný ako arcibiskup Panónskej cirkvi. Touto listinou bolo zriadené Nitrianske biskupstvo, ako jediné lokalizované biskupstvo moravskej provincie. Zároveň pápež potvrdzuje Metoda v hodnosti arcibiskupa a potvrdzuje jeho pravovernosť, a za biskupa nitrianskeho biskupstva a zároveň pomocníka Metoda menuje Vichinga, a touto listinou taktiež potvrdzuje sloviensky bohoslužobný jazyk.

Aj napriek všetkým týmto udalostiam a listinám franské duchovenstvo získavalo čoraz väčšie pozície. Je takmer isté, že latinská liturgia prevládala. Po smrti Metoda (885), aj napriek tomu, že si sám vyhliadol za svojho nástupcu Gorazda, pápež Štefan V. pod vplyvom franského kňazstva a nitrianskeho biskupa Vichinga vydal v roku 885 zákaz používania slovienskeho jazyka v liturgii.

Biskup Viching sa ujal správy nad cirkvou vo veľkomoravskom prostredí a postupne likvidoval cirkevné a kultúrne dielo solúnskych bratov a ich žiakov. Nastúpil nútený exodus prívržencov Metoda a za súhlasu mlčanlivého Svätopluka I. zanikli na Veľkej Morave slovienske cirkevné školy, zdroj kultúry a identity.

Zaujímavé pasáže:

 • pápež oslovuje Svätopluka, ako slávneho vladára a milovaného syna
 • vypočuli si Metoda, či vyznáva vierovyznanie pravej viery a pri bohoslužbách spieva tak, ako to svätá rímska cirkev zachováva
 • dáva príkaz, aby Metoda prijali ako vlastného pastiera
 • ustanovili arcibiskupstvo a stanovili, že s Božou pomocou zostane navždy platné
 • nariaďujú všetkým kňazom, diakonom a Slovienom, ako aj všetkým ktorí tam žijú, aby sa podriadili a poslúchali Metoda
 • tí, ktorí nebudú poslúchať nech sú vyhnaní z cirkvi a ich územia
 • nariaďuje, aby sa evanjelium všade čítalo pre väčšiu slávu Božiu najskôr po latinsky a potom aj jazykom slovienským

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Výtržnosti v čínskej reštaurácii ho stálo kreslo. Kto je László Sólymos?

László Solymos sa verejne všetkým ospravedlnil.

Klíma nie je na Slovensku prvá liga. Nezaváži ani v nasledujúcich voľbách

Skutočnou prioritou končiacej vlády klíma nebola.

Komentár Zuzany Kepplovej

Zelená je nové politické platidlo

Zelené témy sa stali povinnou výbavou politických programov naprieč spektrom.


Už ste čítali?